Welkom op de website van het Downteam OnderzoeksConsortium (DOC)

 

De Stichting Down Syndroom, zorgverleners en onderzoekers betrokken bij downsyndroom hebben samen het DOC opgericht om de kwaliteit van zorg voor kinderen en volwassenen met downsyndroom te verbeteren.

Het DOC werkt aan het opstellen van richtlijnen over, en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek betreffende (zorg bij) downsyndroom.
Het belangrijkste project van het DOC is DigiDown.

In dit project bouwen kinderen/volwassenen met downsyndroom met hun ouders, betrokken zorgverleners en onderzoekers samen aan een landelijke registratie. Hiermee hopen we meer te weten te komen over de problemen waar je bij downsyndroom last van kan hebben, en over mogelijke oplossingen daarvoor.

Helpt u ook mee de boodschap te verspreiden?
 

 

 

Het kernteam van het DOC bestaat uit vertegenwoordigers in het Nederlands taalgebied. De betrokken partijen zijn: Stichting Down Syndroom, kinderartsen uit de Downteams, een arts jeugdgezondheidszorg en een AVG-arts uit Nederland. Vlaanderen is vertegenwoordigd door een arts jeugdgezondheidszorg en een kinderarts.

 

Voorzitter
prof. dr. Esther de Vries, kinderarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in
's-Hertogenbosch en bijzonder hoogleraar bij Tranzo, Tilburg University

Vice-voorzitter
dr. Michel Weijerman, kinderarts in het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp


Kernteamleden

- Regina Lamberts: directeur Stichting Down Syndroom

- Merel Klaassens: kinderarts Maastrichts Universitair Medisch Centrum

- Vinus Bok: kinderarts, Máxima Medisch Centrum

- Marek Wojciechowski: kinderarts Universitair Centrum Antwerpen

- Tonnie Coppus: AVG-arts

- Saapke Quaak: arts jeugdgezondheidszorg Nederland

- Ann de Vriendt: arts jeugdgezondheidszorg Vlaanderen